MenuForside/BlogadenTeksterUfnetMusikNoerderierSozialOm

Kontinuitet : Intuitiv - Nørderier/Teori

En funktion er kontinuert i et givent punkt hvis den er sammenhængende. Dette kan undersøges på forskellige måder, hvor den mest ligefremme må været bare at se på grafen for funktionen:

fig.1
fig.2

Hvor grafen på figur1 ser ud til at være kontinuert over alt, også i x = 2, ser grafen på figur 2 ud til ikke at være kontinuert i x= 2.
Denne metode til at undersøge kontinuitet er dog lidt omstændelig, desuden er det jo ikke sikkert at vi har grafen for funktionen vi vil undersøge, til rådighed. Der er dog andre måder at undersøge kontinuitet på.