MenuForside/BlogadenTeksterUfnetMusikNoerderierSozialOm

Generelt : Linearitet - Nørderier/Teori

En funktion, \(f\) siges at være lineær hvis der gælder: $$f(a + b) = f(a) + f(b)$$ samt $$f(ka) = kf(a)$$ for to punkter \(a\), \(b\) og en konstant \(k\).