MenuForside/BlogadenTeksterUfnetMusikNoerderierSozialOm

Kontrol - Digte

05.05.2023 | Maj 2023 | Martin Birkmand

url for denne tekst:

so let rain fall
lad råbukkene sto
rme hareskoven
inden vi fylder
den med bly

[2023.05.05] Digte/Nature →
[2023.05.06] Digte/Øjenkontakt ←
Tekstoversigt ↑ KommentarerDu skal skrive minimum 3, 3 og 5 tegn i navn, email hhv. kommentar