Kulturelt

09.03.2019 | Migfortæller | Martin Birkmand

Sukkermad
er det sidste man
tænker på når livet styrter
som en bæ gennem
fald|stam|men. Mit ben
er så langt ude i lys
krydset at jeg ikke læn

gere kan nå det

Tekster Kommentarer Del