Liberal Alliance til Vox Populi

10.04.2020 | politik

Liberal Alliance har været ude med riven (LA pressemeddelelse) for at kradse nogle stemmer til sig. De henviser til sundhedsstyrsens genåbningsrapport. I den tages udgangspunkt i 3 scenarier. Lad os liste scenarierne:

De 3 scenarier

Lille scenarie

Mellem scenarie (lille plus følgende)

Stort scenarie (Det mellemste plus følgende)

Usikkerhed

Rapporten er cirka 14 sider med en del grafer over modellen. Der er mange ubekendte i modelleringen. Først og fremmest hvordan vi overholder social afstand, både nu, men også hvilken effekt hvert af de nævnte scenarier vil have på denne. De nævner at det at hæve forsamlingsgrænsen fra 10 til 50 personer kan have konsekvenser for hvor gode vi er til at holde social afstand. Modellen er lavet på et sparsomt dansk datagrundlag. For at udligne er der brugt udenlandsk data som så igen skaber usikkerhed pga. forskelle i feks. kultur - hvordan vi hilser på hinanden osv. Der er en forskydelse da der med corona er en inkubationstid på 10-14 dage. Og så er der de famøse mørketal - altså det faktiske antal smittede fratrukket det registrerede antal smittede.

Sygehuskapacitet

Jeg har fundet denne rapport fra ssi. På side 7 Tabel 2. Her anslås det der er 925 intensivpladser til coronapatienter på de danske sygehuse.

Graferne

De findes på side 13. I rapporten står at de orange kurver under graferne er realistiske. Set i forhold til det ovennævnte antal intensivpladser kan selv mellem-scenariet i en meget uheldig situation nå ret tæt på grænsen (den røde del af kurven). For både mellem- og stor-scenariet er kurvens peak fladere end for lille. Dette betyder at intensivafdelingerne bliver belastede i længere perioder. Der er kun givet en model for ikke-social-afstand for den lille model. Her kan vi muligvis lige klare den med intensivpladser hvis udviklingen følger medianen. Det lille scenarie har også den fordel at peaket sker ret tidligt hvilket gør at der hurtigere kan laves nye modeller og genåbningsscenarier. Set i forhold til de to scenarier kan det feks. være at endnu en genåbning svarende til mellem-scenariet bliver besluttet inden eller når dette topper på grafen. Sagt på en anden måde: Det lille scenarie træder i kraft, det peaker i starten af maj hvorefter mellem-scenariet bliver sat i gang. Men her er det altså mellem-scenariet minus dem der er kommet under kontrol i løbet af det lille scenarie. Alternativt kan man forestille sig at vi valgte mellem-scenariet fra start, det peaker først i starten af juni. Det er endda uvist hvornår denne kurve kommer under kontrol. In total: hvorfor gamble med usikkerhed og menneskeliv tilgengæld for at åbne nogle cafeer samt få nogle frisører i arbejde?

Liberal Alliances udmelding

I LA-pressemeddelsen skriver de:

Vi behøver ikke at åbne sluserne på vid gab på en gang, men efter at have set tallene fra regeringen, er det tydeligt at sundhedsvæsenet ikke kommer i nærheden af sin kapacitetsgrænse og strategien lige nu viser, at Mette Frederiksen både går med livrem og fem par seler og har en meget lille tillid til danskerne.

Læg mærke til "har en meget lille tillid til danskerne" delen. Denne bid handler om at fiske stemmer ved at skille regeringen fra eventuelle vælgere. Det er et strategisk godt tidspunkt at gøre det på. Klart. LA konkluderer:

”Nedlukningen af restauranter, cafeer og frisører har sendt over 100.000 danskere hjem. De skal have mulighed for at få en normal hverdag igen –særligt når det ikke udgør en stor risiko for sundhedsvæsenet ifølge regeringens egne beregninger”, siger Alex Vanopslagh.

De har før henvist til "regeringens egne beregninger" dengang de lavede en rapport for omstrukturering af velfærdsstaten. De gør det for at fremstille Social Demokratiet som nogle der ikke lytter til egne eksperter. Som nogle der ignorerer fakta og evidens. LA har kun kikket på y-aksen, de har ignoreret hvor tidligt de givne scenarier topper samt hvor længe belastningen af intensivpladser varer. Derudover ignorerer de usikkerheden modellen medfører. I yderste konsekvens kan denne gamblen koste menneskeliv. Ud fra LA's egen logik har de vel tillid til at deres potentielle vælgere ikke gider eller kan læse.

Konklusion

For at være helt ærlig har jeg svært ved at forestille mig at LA hvis de sad i regeringen, ville have valgt anderledes. Jeg mener: Antag de havde valgt mellem-scenariet, og at det var gået galt. DET havde kostet stemmer. Men det er jo sådan med krisetider at det er gode tider når det gælder populisme. For i disse tider ændrer vi adfærd.

Index Kommentarer Del