Nørderier

Matematik, programmering og den slags. Måske nogle billeder af gamle computere? Herunder, du!

TeoriMatematikgenereltformlerPascals trekantMatematiske stan ...TrekantsulighedenKvadratsætningerDet græske alfabetfunktionerafledteDifferentialreglerDifferentialkvotientelementaereFunktionsteoriLineæreAndengradspolynomierKvadratrodReciprokEksponentialTrigonometriskekontinuitetIntuitivMetodiskgenereltRekursive funktionerLinearitetligningerloesningerIntroduktion til ...To ligninger med ...AndengradsligningervektorerplanenPunkterVektoreralgebragenereltIntroTalteoriHeltal modulo ngrupperGrupperGrupper #arbejds ...UndergrupperCykliske gruppersumfølgerAritmetiske serierGeometrisk serieLogikparadokserRussels paradoksformeltprædikatlogikIntroUdvidelse af uds ...SyntaksSemantikNaturlig DeduktionÆkvivalenserudsagnslogikIntroUdsagnslogik i n ...SyntaksSemantikNaturlig DeduktionÆkvivalenserKonstruktion af ...ComputerProgrammeringSprogWebJScriptBasal programmer ....NETC#IntroMonoDevelopKommenteringTyperHelloWorldVariableTabellerHTML & UnicodeASCII 0-127Græske alfabetMatematiske tegn ...Matematiske tegn ...Matematiske tegn ...x86.64SuffixRegistreOperanderFlytteinstruktionerHurtigeMatematikProduktet af to ...Den tomme mængde ...ProjekterTerninger og til ...Det' regner – så ...Nostalgi #1 - 1996Nostalgi #2 - del 1Nostalgi #2 - del 2Nostalgi #2 - del 3Nostalgi #2 - del 4Nostalgi #2 - Del 5Lav noget der re ...Oversætter til t ...Loveletter for u #1Lav noget der re ...;