Sjove citater: Scherfigs forsømte forår

19.04.2020 | litteratur

Litografi af Scherfig

Vi rykker videre med det sjove og citaterne. Denne gang fra Hans Scherfig der jo som bekendt var satiriker. Altså sjov. Side 64 i Det forsømte forår:

Og så begynder gennemgangen af den opgave som Thygesen har gjort fejl i. Cirkler bliver tegnet på tavlen. Sekanter og tangenter bliver trukket, og linier som udgår fra samme punkt og skærer cirklen forskellige steder. Og produktet af sekanternes afskæring inden for og uden for cirklen og punktets potens og en eller anden mellemproportional skal nu udregnes. Og der opstår efterhånden en indskreven firkant i cirklen i hvilken ifølge den ptolemæiske læresætning diagonalernes produkt er lig summen af de modstående siders produkter. Og alverdens afstande og arealer og vinkler bør nu kunne udregnes. Det er en let sag når man forstår det. Men Thygesen forstår det ikke. Han stirrer på linierne og cirklen, men ingen tankevirksomhed kan finde sted. Ingen erkendelse er mulig. Angsten har aldeles lammet hans forstand.

Den entusiastiske matematiklærer vi alle vel er stødt på.

Index Kommentarer Del