I lige linjer mod Glostrup

26.04.2015 | foto

Nu ligger landet sådan at jeg stortset kan køre ligeud og så komme til Glostrup. Hvor hærligt! Især når man som mig læser om funktioner og den slags matematik. Mere om det en anden dag. Her er der bare billeder af de lige linjer mod og i Glostrup.

Bro, skygge og himmel

Et hegn der af en eller anden grund står der

VCykelsti og Vestforbrændingen i baggrunden

Under broen: > RHCP

Ved Glostrup st.

Banemaskine

Halvtag over rampe

Lidt medtaget skur

Jeg vender tilbage...

Index Kommentarer Del