Efterårsferie 2020 på Samsø

20.10.2020 | foto

Igen på Samsø. Igen i løbet af efteråret. Det så ud som følger, for det meste med godt vejr.

Der er opstået et hul på Samsø, mere bestemt i Toftebjerg på en mark. Måske en meteoer fyldt med får eller køer. Hundene kan i hvert fald godt lide får. Så lad os sige får. Men hvor er fårene henne nu? Hullet har fået en fin sø på bunden af sig.

Gåture med 2 hunde (Schapendoes)

Efterårsløv i Toftebjerg
Vildt vejre ved Maden
Igen det vejr ved Maden
Og igen det vejr ved Maden
Aika the Shapendoes der griner
Udsigt udover Maden med alt det af Stavns man kan se i baggrunden

Samsø Sten & Grus: Grusgraven på Nordøen

Ud for Nordby Hede er en grusgrav. Med begyndende put-n-take-sø (muligvis). Og en del rustne maskiner.

Død kasse på vej ned til grusgraven
En af de mange søer der er i grusgraven
Aika, the Schapendoes der går agurk i grusgraven
Højspændingsnet der løber hen over grusgraven
Flydere i grusgraven - denne på land
Kabel ned i grusgraven
En flyder i grusgraven
Udsigt over 2 af søerne med flydere
Samsø sten & grus: Grusgravsmaskine af en art. Muligvis en der knuser grus til sand. Ligesom i det der afsnit af Olsen Banden
Samsø sten & grus: Tættere på maskinen og en Zeppelin gravko
Samsø sten & grus: Endnu tættere på den Zeppelin gravko
Samsø sten & grus: Transportbåndet til grusknuseren. Der kunne Egon sidde
Samsø sten & grus: En grusroteringsmaksine af en art
Samsø sten & grus: Igen denne grusroteringsmaskine ved siden af endnu en gravko
Samsø sten & grus: Bladet på en Volvo gravko
Samsø sten & grus og alle maskinerne: roteringsmaskinen og stenknuseren
Samsø sten & grus: Bearbejdet/knust grus i bunker
Samsø sten & grus: Elmaste tværs over grusgraven

Flyvepladsen på Samsø

Vi var selvfølgeligt på samsø flyveplads en tur. Den er ret vidtstrakt og et sted harer er glade for at være. Sikker på grund af godt udsyn.

Benzintank på en mark
Åben mark med en Schapendoes
Mystisk gevirlignende rod
Maden så lang som den er
Skilt der nok engang havde en påskrift. Foran flyvepladsen
Flyverforhindringer/markeringer
Måske en bremseflade til flyverne
Flere flyverforhindringer/markeringer
Rester af løg på løgmark
Maden i al sin herlighed
Maden mod Vorbjerg med dims måske til elhegn
Flere af de bremseflader til fly
Maden for fuld solstorm
En markvej mod Alstrup

Meteorkrateret i Toftebjerg

Hullet/krateret med vand i bunden ses her. Der var både skyer og solskin hvilket er ret gode forhold for refleksioner og kontrast. Se selv.

På kanten af et meteornedslag
Vandet i bunden af krateret
Krateret set lidt oppefra
Krateret set lidt længere oppe fra
Krateret set helt oppe fra
En stenhøj foran krateret. Muligvis rejst af de får der var inde i meteoren
Græsplet foran stenhøjen
Vandingsslagner der løber mod krateret. Kan det være det det skal bruges til?
Markvej langs digte mod krateret
Lidt vildtvoksende blomster i en mark
Igen markvejen mod krateret
Et træ på markvejen foran krateret
Udsigt mod køernes paradis i Maden

Bakkerne i Mårup (Møgelskår)

Det at have hund? Det bringer én omkring. Her er vi i Møgelskår ved Mårup.

Møgelskår: Udsigt mod Tunø og Hov på Jylland
Møgelskår: Udsigt ned over bakkerne
Møgelskår: Udsigt fra skrænten. Tunø er den klat der
Møgelskår: Udsigt ud over en hegnspæl mod Tunø
Møgelskår: Udsigt på skrænten vendt mod syd
Møgelskår: Udsigt på skrænten. Vendt mod syd
Møgelskår: Udsigt ud over sydsiden af bakkerne og kysten
Møgelskår: Vandtrug til køerne i bakkerne

Og det var altså den tur og ferie. Yderst visuel som man sikkert kan se. Så smukt!

Index Kommentarer Del