Ravneparadokset

09.02.2021 | filosofi

En god gammel ravn (wiki commons)

Jeg er ved at læse bogen The Black Swan. Heri nævner forfatteren, Nassim Taleb, ravneparadokset. Paradokset tager udgangspunkt i to ting. Først og fremmest i induktionsproblemet. Induktion er at generalisere ud fra observationer. Altså jeg har aldrig set andet end sorte ravne i mit liv, derfor er alle ravne sorte. Den slags generaliseringer giver selvfølgeligt problemer af den ene og/eller den anden art. Den anden ting der danner grundlag for ravneparadokset, er en tilføjelse til den første. Hvis jeg samtidig for hver nye sorte ravn jeg ser, yderligere bekræfter mig selv i at der kun eksisterer sorte ravne.

OK. Vi kan formulere mit verdenssyn som en implikation. Vi får

Hvis noget er en ravn, er det noget sort

Vi nærmer os. En implikation er ækvivalent med sin kontraposition - et fint ord for at negere (et fint ord for at sætte ikke foran noget) det implicerede og så vende hele implikationen om. Den kontraponerede version af min verdensopfattelse er

Hvis noget ikke er sort, er det (i hvert fald) ikke en ravn

Vi er der næsten. Vi tager igen fat på anden delkomponent af paradokset. Hver gang jeg ser en sort ravn, bekræfter jeg yderligere mig selv i at alle ravne er sorte. Men det samme sker jo så hver gang jeg ser noget der ikke er sort og ikke er en ravn.

Jeg ser en rød postkasse, en gul bus, en blå stegepande, en nikotingul kaffemaskine og en rusten cykel. Og hver gang bliver jeg mere og mere sikker på at alle ravne er sorte. Reasoning is such a beautiful system!

Index Kommentarer Del