Johannes V. Jensens digt Cecil

17.02.2021 | digte

Endnu et digt fra Johannes V. Jensen. Denne gang Cecil:

Jeg mindes, hvor blond og ubændig du stod, I Danmark Rolig men fuld af stormende Blod, Svunden er vor Ungdom. Aldrig var nogen Mund saa vred, I Danmark Og aldrig nogen Sjæl saa hed. Svunden er vor Ungdom. Aldrig var Lyst til den rødeste Drik I Danmark Skjult i saa koldt og isblaat et Blik. Svunden er vor Ungdom. Klappede, slog dine frodige Hænder I Danmark Legede, lo, eller viste du Tænder? Svunden er vor Ungdom. Moden som Kornet, der bølgende gaar I Danmark Rejste du Brystet og rysted dit Haar. Svunden er vor Ungdom. Cecil, nu er du en graanet Kone, I Danmark Og nu er din Sjæl som en vimrende Tone Svunden er vor Ungdom. O husker du Visen, vi gærne sang, I Danmark Den var saa sørgelig, sød og lang. Svunden er vor Ungdom. Du sang om Lykkens store Hus, I Danmark Som Lynet pludselig styrted i Grus. Svunden er vor Ungdom. Da vidste du ikke, at Sorgen er sen I Danmark Og bryder og brækker Sten for Sten. Svunden er vor Ungdom. Du sang om en skøn og fyrig Smærte, I Danmark Men Livet er simpelt og uden Hjærte. Svunden er vor Ungdom. Du sang om den frie, vingede Død, I Danmark Men krybende Trældom ender din Nød. Svunden er vor Ungdom. Cecil, Lykken blev os forment, I Danmark Du fødtes for tidligt og jeg for sent. Svunden er vor Ungdom. Færdig du stod i din vældige Vaar, I Danmark Jeg var et Barn paa syv-otte Aar. Svunden er vor Ungdom. Din Skæbne var som det dybe Fald, i Danmark Og min er Kærlighed uden Kald. Svunden er vor Ungdom. Det var et gammelt og velkendt Spil, I Danmark Naar Aanden vaagner, er Riget sat til. Svunden er vor Ungdom. Men er du nu plukket for dine Drømme, I Danmark Er mine Tanker dog lige ømme. Svunden er vor Ungdom. Jeg elsker dig i din grædende Nat, I Danmark Jeg elsker dig, nu du er saa forladt. Svunden er vor Ungdom. Mit Hjærte elsker med isnende Ve, I Danmark Fordi dit Haar er fuldt af Sne. Svunden er vor Ungdom. Det regner Vinter, og det regner Vaar, I Danmark Det regner det hele lange Aar. Svunden er vor Ungdom.

Digtet er nærmest en sang. På en måde en fædre(moder)lands. Jeg kan ret gode lide det. Af en eller anden grund. Værsgo'

Index Kommentarer Del