Istidsferien

12.02.2016 | foto

For omkring 10000 år siden lå den sidste is i sin tid og gnavede i jorden over hele Danmark. Som en slags ferie. Pga. isen er der steder i Danmark med høje bakker gennemskåret af dybe dale. Sådanne bakker og dale og dybe skår gik min vinterferie med.

Kysten ved Sælvigbugten

Solnedgang ved Sælvigbugten

Jeg tog altså færgen, det er jo pt. ikke istid, og vadede fra havnen og ad helvedes til ud i bakkerne. Issehoved hedder landskabet så rammende, det er spidsen af Samsø hvorfra alt er udsigt til sæler og andre lande, altså hav.

Ballerbjerg

Mårup havn og havneby

Båd ved Mårup havn

Stranden ved Mårup vig

Sonedgang ved Mårup vig

Elmaster med el til Samsø

Hele nordsamsø er bakker med får og køer og rige mennesker med dyre sommerhuse. Stranden er en de mest ubehagelige i Danmark, hele istiden igennem har overdrysset den med mellemstore filtesten. Den er nok ikke ment som badestrand. I 10 dage vandrede jeg fra Nordøen og ned langs kysten med en sydende sol der flød i horisonten, og hvergang jeg trådte ind ad døren til gården, hvergang jeg stak gaflen i en bagt kartoffel, stod jeg igen i de skarpe flintesten foran ilden og vandet. Så rådyrene hoppede over markerne. Hver aften blev himlen lilla, og så drømte vi alle sammen at vi atter stod der i bakkerne, og alt blåt, både himmel og hav, flød sammen, fårene hang i halen på hinanden som skyerne, skyggede for solen et kort øjeblik. Så stod vi kort på stranden under de lange og dybe lerklitter og de af tiden masserede skrænter. Det næste øjeblik blev vi af vinden blæst op på bakketopperne. Og sådan gik der 10000 år.

Nordby bakker og udsigt mod syd

Nordby bugt

Nordby bakker

Græsningsmark ved Nordby bakker

Snørklede veje gennem bakkerne

Solnedgang bag bakkerne

Gyllevogne lidt ude for Alstrup

..

Index Kommentarer Del