Wannsee konferencen - Berlin del 3

22.11.2014 | foto

- Gå til kilder

Der Wannsee Konferenz

Den 20. januar 1942, under en kold, kold vinter, mødes en gruppe højtstående nazister til konference i stort smukt hus i det aristokratiske villakvarter Wannsee, Berlin. Konferencen er ledet af SS-generalen Reinhardt Heydrick, målet med mødet er at komme frem til en endelig løsning på hele Europas jødeproblem.

På dette tidspunkt under krigen havde Tyskland erobret Polen og var på vej ind i Rusland. Hvert invaderet land betød en forøgelse i antallet af jøder som alle for Tyskland var et problem. De skulle af vejen.

- Vejen op til huset og konferencen

Konferencen er arrangeret som en frokost, rundt om et bord sidder femten nazister, omkring halvdelen af dem er SS-folk, resten er politkere og ministerrepræsentanter. Heydrick der sidder ved bordmidten, læser op fra nogle dataark om krigen og antallet af jøder i hele Europa, de bliver opgjort til godt 11 millioner. Ingen vil have eller kan bruge 11 millioner jøder, der skal findes en løsning på problemet inden konferencen er overstået, en endelig løsning.

- Udsigt fra stuen, hvor konferencen blev holdt, ud til haven

Under sin oplæsning nævner Heydrick ordet "evakuering". Rudolf Lange overfor spørger ind til brugen af ordet og får bekræftet at "evakuering" var hvad han foretog da han nakkeskød 30.000 jøder. Nogle protesterer, andre er enige i at en evakuering lige præcis er den løsning der ledes efter. En evakuering af alle jøder strider imod Rigets egne love, forklarer Dr. Wilhelm Kritzinger for bordenden, andre mener at en bedre løsning kunne være at tvangssterilisere alle jøder uden undtagelse og på den måde lade dem uddø. Alle er i hvert fald enige om at jøder er et undermenneske, en svaglig race som ikke må bestå. Problemet er bare resten af verdens syn på at Riget evakuerer 11 millioner mennesker, tilføjer Dr. Wilhelm Stuckart der sidder skråt overfor Heydrick. Et problem der bliver diskuteret indtil Heydrick erklærer pause. Efter pausen er enigheden mere udbredt.

- Udsigt fra vinduet i den anden side af stuen

Evakueringen er løsningen, men hvordan evakuerer man hurtigst muligt 11 millioner jøder? At skyde et menneske er ikke så rart, at skyde 11 millioner er slet ikke rart, og så er det dyrt. Men Heydrick har endnu en løsning: I 1939 lancerede Føreren "Aktion T4" der gik ud på at dræbe fysisk og psykisk afvigende mennesker, handicappede. Programmet blev iværksat for at fremme den ariske race ved at udrydde svage led, altså racehygiejne eller eugenik - sådanne drab kaldes for eutanasi eller medlidenhedsdrab. Og hvad så? Jo, for udover at man skød de handicappede eller sprængte dem i luften med dynamit, fandt man i løbet af programmet ud af at gasse dem med kulilte. Man lokkede dem ind i en lastvogn og smed en slange forbundet med udstødningsrøret ind til dem. Løsningen begynder at tage form.

- Trapper op fra parken foran huset

Problemet med mennesker kan være at de ikke deler ens mening, feks. kan de, selvom du synes det er en god idé, være irriterende og nægte at gå ind i en lastbil bare fordi de 40 andre der før dig gik derind, nu er væk. Derfor skal man berolige dem. Feks. kan man forklare dem at de er på vej videre mod slutningen af denne triste togrejse i disse triste kreaturvogne, måske på vej hjem, men før de kan komme det, skal de have et bad og desinficeres. Se, hvor løsningen vokser sig stor og bred og flot, den skal bare have rigeligt med flæsk og fransk vin.

- Et udsnit af søen, Grosser Wannsee, der ligger foran huset

Men kulilte er også dyrt og besværligt, jøderne kommer lyserøde ud af bilen, og selvom Dr. Gerhard Klopfer synes at en lyserød jøde er komisk, er det ikke så praktisk. Zyklon B er rottegift, cyanid, et framragende alternativ. Men hvordan kan vi gasse 11 millioner mennesker, og med mobile gasvogne, det kommer til at tage flere år. Hvis I andre ikke vil drikke vinen og spise maden, så hælder jeg sgu det hele i løsningen, den vokser og vokser, men hænger lidt og har fået blå læber. Hør nu her, vi har allerede lavet forsøg i Autschwitz, vi har indrettet badeværelser, de første hold jøder er evakueret, og om et år, Kære alle jer der sidder her omkring mig, er 11 millioner jøder blot historie!

- Omkring huset er opstillet en del statuer og skulpturer

Et par enkelte protesterer endnu engang, men efter atter en pause er alle helt enige. Løsningen, den nu endelige, velformede, store og flotte, vores fælles bedrift, er kampklar og sulten og på vej til at tage en ordentlig bid af hele verdens historie.

- På balkonen til applaus!


Wannsee konferencen d. 20 Januar 1942 endte med konsensus og en formuleret løsning "der endlösung" på det Europæiske jødeproblem. Til stede under konferencen var:
- Reinhard Heydrich (chef for RSHA, vicerigsprotektor for Böhmen og Mähren)
- Dr. Josef Bühler (statssekretær i Generalguvernementet Polen)
- Adolf Eichmann (chef for RSHA Amt IV B 4)
- Dr. Roland Freisler (statssekretær i Justitsministeriet)
- Otto Hofmann (chef for SS RuSHA)
Dr. Gerhard Klopfer (NSDAPs hovedkontor, ministerialdirektør)
- Friedrich Wilhelm Kritzinger (ministerialdirektør i Rigskancelliet)
- Dr. Rudolf Lange (stabschef for Einsatzgruppe A)
- Dr. Georg Leibbrandt (ministerialdirektør i Rigsministeriet for de Okkuperede Østlige Territorier)
- Martin Luther (understatssekretær i Udenrigsministeriet i Afrika Centrum)
- Dr. Alfred Meyer (statssekretær i Rigsministeriet for de Okkuperede Østlige Territorier)
- Heinrich Müller (chef for RSHA Amt IV (Gestapo))
- Erich Neumann (statssekretær for den befuldmægtigede for 4-års planen)
- Dr. jur. Karl Eberhard Schöngarth (SS Brigadeführer, Generalmajor SIPO og BdS i Generalguvernementet Polen)
- Dr. Wilhelm Stuckart (statssekretær i Indenrigsministeriet)


Lederen af konferencen, Reinhardt Heydrich, havde samlet alle deltagerne under ordre fra rigsdagspræsidenten, Herman Göring.

Den egentlige Holocaust forløb i perioden 1941-45 og endte med at koste omkring seks millioner jøder livet. Derudover blandt andet et par hundrede tusinde sigøjnere.

Ved krigens slutning i 1945 valgte en del højtstående nazister at flygte til Argentina. I blandt dem der flygtede, var Adolf Eichmann. I Argentina blev han nogle år efter kidnappet af den Israelske Stat og ført for retten i Israel. Han blev dømt til døden og blev hængt.

Hver af dem der var tilstede under konferencen, fik udleveret et referat. Et af referaterne blev efter krigen fundet - referatet der tilhørte Martin Luther. Dette refereat er udgangspunkt for manuskriptet til filmen The Conspiracy og de tolkninger der efter krigen er foretaget omkring Wannsee konferencens og dens betydning i forhold til Holocaust. Både konferencen, T4 projektet og andre racehygiejniske projekter fra Adolf Hitlers regeringsperiode er forsøgt hemmeligholdt. Fra Hitler kom til magten, i år 1933, og hele vejen op gennem krigen, brugte nazisterne koder for de forskellige racehygiejniske indgreb - feks. evakuering, venstre/højre (hhv. gas/ikke gas under sorteringerne i Autschwitz), +/- (hhv. dø og ikke-dø i eutanasi-programmet) osv. Ved krigens slutning forsøgte nazisterne at destruere så meget bevismateriale som overhovedet muligt.

Konferencehuset i Wannsee er idag et museum.

Kilder

Index Kommentarer Del