Mærkværdig sammenligning i Olga Ravns Den hvide Rose

23.02.2022 | digte

Jeg pløjer digtsamlinger for tiden. I Olga Ravns Den Hvide Rose fandt jeg det her digt:

Hvis du vælger det at drukne mig i hvide roser som et sort vand natvandet som røg

Den første sammenligning skabt af konjunktionen som. Det er simpelthen en af de mest kryptiske sammenligninger jeg længe har læst. Jeg kan ikke rigtigt få den til at give mening. Skal det forstås sådan at du drukner jeg som et sort vand? Kan et sort vand drukne en person? Kan et sort vand noget som helst? Man kan drukne i det, klart. Er det en besjæling? Et sort vand der bliver levende og drukner jeg'et i hvide roser? du'et er antageligt levende, det sammenlignes så med noget dødt der bliver levende pga. sammenligningen? Vi har at "han står som et skur" nok siger noget om hvor livløst en person står. Omvendt siger "skuret står som en mand" måske noget om hvor livligt skuret står. I begge tilfælde kan alle involverede - både mand og skur - fint stå. Hvordan så med "du drukner mig som sort vand"?

Er det de hvide roser der sammenlignes med et sort vand? Giver den sammenligning mening? Eller forstås det sådan at det at drukne er sammenlignet med et sort vand? Altså følelsen. Men hvordan er følelsen af sort vand? Det giver mere mening den anden vej. At sort vand føles som at drukne. Det er også ret mærkeligt at kvantificere vand/gøre det bestem ental. Et vand :-S. To vand :-S :-S. Tre vand :-S :-S :S.

Den næste sammenligning: "natvandet som røg" har jeg også problemer med. Sammenligninger bruges vist for det meste til at flytte en egenskab fra noget over på noget andet. Feks. natvandet er let som røg. I Olgas digt er det en metafor, hvorfor ikke bare kyle er ind i stedet: "natvandet er røg" - så man ikke forvirrer gode gamle Martin? Der kunne også stå "natvandet er som røg" - altså vi flytter hele natvandets væren over på røgen.

Hvis det bare er for at få nævnt ordene (og den der sort/hvid-dualitet), kunne man så ikke opremse dem i stedet:

hvis du vælger at drukne mig i hvide roser i sort vand i natvand og røg

Jeg tror det er et tema i samlingen at der skal være fem linjer. Så her ligeså.

Index Kommentarer Del