MenuForside/BlogadenTeksterUfnetMusikNoerderierSozialOm

C# : MonoDevelop - Nørderier/Teori

C#-programmer kan som tidligere nævnt laves i MonoDevelop. Til Windows og Mac findes tilsvarende XamarinStudio.

Som udgangspunkt laves en ny solution i MonoDev. Dette gøres i file->new->solution.

Ny konsolsolution i MonoDev.

Som det ses på billedet følger der en masse ting med i en solution. Nedtil indholdet af filen Program.cs er følgende hierarki:

  1. Solution - hele løsningen.
  2. Program.cs - Programprojektet.
  3. namespace KonsolTester - Namespace med navnet KonsolTester.
  4. class MainClass - Klasse ved navn MainClass.
  5. public static void Main(string[] args) - En metode der skal være i alle C#-programmer.

Det der sker når et C#-program køres, er at Main-metoden kaldes. Den skal altså være i alle C#-programmer. I det ovenstående hierarki kan man nu oprette nye projektfiler - som indeholder et namespace - oprette nye klasser og i dem lave metoder og attributter, lokale funktioner og variable.

Opret nyt projekt

Ved at højreklikke på solutionen, det lilla ikon, kan man vælge add->new projekt. Herefter skal skrives et navn og et nyt blåt ikon kommer frem. For at linke de to projekter skal der højreklikkes på mappen references, herunder vælges "edit references", og under fanebladet "Projects" kan det modsvarende projekt vælges.

Nyt projekt i MonoDev.

Som det ses er MonoDev ret omfattende. Så vi stopper med at introducere her. Vi har hvad vi skal bruge. For at køre programmet trykkes på playknappen oppe ved siden af rullegardinet med "debug".