HelloWorld

[06.03.2020] [Nørderier/Teori]

Det første man plejer at programmere i et nyt sprog man lige har lært, er et program der skriver "Hello World" på skærmen. Faktisk er det så normalt at starte med sådan et program at det har fået titlen HelloWorld.

I MonoDev har de gjort det let ved simpelthen at indsætte følgende kode når man laver en ny konsolsolution:

// HelloWorld-program using System; namespace KonsolTester { class MainClass { public static void Main (string[] args) { Console.WriteLine ("Hello World!"); } } }

Programmet illustrerer en stor del af hvordan C# virker:

  1. using System; betyder at modulet "System" bliver brugt. Dette modul indeholder bla. Console der indeholder WriteLine.
  2. namespace KonsolTester definerer et namespace med dette navn. Et namespace kan bla. indeholde klasser.
  3. class MainClass definerer en klasse ved navn "MainClass".
  4. public static void Main(string[] args) initialiserer en main-funktion/metode. Der skal være præcist en af disse tilstede i et hvert C#-program. Som argument tager den et array, disse argumenter kan sættes hvis programmet køres fra en linuxterminal. Hvad der er mellem de to krølparenteser, { oh }, kaldes funktionens krop. Mere om den senere.
  5. Console.WriteLine("Hello World!"); skriver en linje til terminalen, i dette tilfælde "Hello World!".

Der kommer mere om de 5 forskellige ting senere.

Vi kan ændre lidt i programmet ved feks at tilføje variable:

// HelloWorld-program using System; namespace KonsolTester { class MainClass { public static void Main (string[] args) { string s1 = "Hello"; string s2 = " World!"; string s3 = s1 + s2; Console.WriteLine (s3); } } }

I linje 10+11 bliver en variabel af typen string defineret og initialiseret. I linje 12 bliver de to variable konkateneret. Og i linje 13 bliver de to sammensmeltede strenge udskrevet på skærmen.

Index Del