Med tågens hastighed

06.03.2021 | Migfortæller | Martin Birkmand

med 1000 kvadrat-
kilometer i sekundet rejser
jeg mig som et indkøbscenter på
en pløjemark, jeg gylper roesuppe
op og synger solsortesang
om en månenedgang

Tekster Kommentarer Del