At fordybe sig i sig selv

30.11.2021 | Migfortæller | Martin Birkmand

jeg står ved foden
af en vulkan og skriger
den ikke må sove mere. V-
ender mig mod den by der
aldrig har været smukkere
end når den bryder i brand. D-
erfor falder jeg på knæ

Tekster Kommentarer Del