Stenstøtte

05.01.2022 | Jan 2022 | Martin Birkmand

jeg sidder smutters
alene med nedfalden
viser og tykker i lod-
derne med snegule
gedekid på bjergt-
ænderne

Tekster Kommentarer Del