Roterende

20.01.2022 | Jan 2022 | Martin Birkmand

ord som
skrevet står

som står
ord skrevet

står skrevet
som ord

skrevet ord
står som

Tekster Kommentarer Del