Konjunktivt

27.01.2022 | Jan 2022 | Martin Birkmand

jeg argumenterer cirkulært
og kalder det geometri, og i
matematikken er alt jo sandt

Tekster Kommentarer Del