Kortere titel

01.02.2022 | Feb 2022 | Martin Birkmand

jeg skriver eet ord
og tror det er et d
igt, jeg skriver et
længere digt og tro
r det er en ordbog,
jeg flygter ud af l
andet og tror det e
r et ordsprog. derf
or. nu et bille-de:

jeg antænder mit ra
ketsprog og en tung
nem bunsen--brænder

Tekster Kommentarer Del