Med flokken

17.02.2022 | Feb 2022 | Martin Birkmand

jeg drikker
mig mæt i banke
lam spiser mig tanke
lam og forsvinder i
en pistår

Tekster Kommentarer Del