2.5)

21.02.2022 | Unknown but Unaware | Martin Birkmand

for
står - for
an ikke under
stand not here under
alle omstændig
heder not under
any circum
stances

Tekster Kommentarer Del