5.1)

15.03.2022 | Unknown but Unaware | Martin Birkmand

vil du være
digter please
write something
concrete use the
nature that sur
rounds you jeg er
ren sproglig imøde
kommenhed im do-
it-yourself med hænd
erne skruet på de rigtige
steder så jeg støber
dig et fuglebad (svømmende i
ord)

Tekster Kommentarer Del