Revolt

24.03.2022 | Facitliste | Martin Birkmand

går på
strøget i græd
ende solskin
har købt en i
phone made in china
og jodtabletter i mata
s og sådan både
støtter og beskytter
jeg mig mod kom
munismen

Tekster Kommentarer Del