9)

13.11.2022 | m-hætte | Martin Birkmand

den al
mindelige tale er vand
vittig flydende
salt den
vi andre gurgler løs
på bader i alt andet
er sand
t

Ældre Nyere Tekster Kommentarer Del