Fugletræk

03.05.2023 | Maj 2023 | Martin Birkmand

gæs flyver
altid opad så hjerte
skærende gennem
stratosfæren inden de
falder ned som flam
mende stjerneskud

Tekster Kommentarer Del