Nytråd

20.05.2023 | Maj 2023 | Martin Birkmand

ny
t råd tag
en ny
tråd og sy
lapper på
din gammel
hullede luft
madras og flyd
en palmeø i m
øde

Ældre Nyere Tekster Kommentarer Del