Last night

23.09.2023 | Facitliste | Martin Birkmand

aftenen er
klassisk slås
eller stik af en
eller anden hjerne
lam fjortenårig fronter
kassedamen i netto for
di hun vil se id meteor
ologerne siger det er varm
en but you cant boil a chick
en without breaking some
eggs

Tekster Kommentarer Del