Rumble

12.10.2023 | Facitliste | Martin Birkmand

der
var en
gang krig var til
at tage at føle på tøm
en kalashnikov i en men
neskemængde eller detoner at
ten kilo c4 i et fyldt indkøbs
center now everything is
done by drones amaz
on flying groceries to your
doorstep a killing spree with
out you moving a finger bec
ause why bother right

Tekster Kommentarer Del