Learning

03.12.2023 | Facitliste | Martin Birkmand

teach
me hate leave
out the rest vinter
en venter sig kugle
regn på stranden frost
en trækker i landet bådene
ligger bundfrosne ro mig
ud på søen så vi kan
starte bål og brand spread
your crippled love god
of war

Tekster Kommentarer Del