Mod vest

15.09.2019 | Migfortæller | Martin Birkmand

Jeg tager fat
om lygtepælen, ryster så
mågelort og slam klasker
på fortovet omkring mig, det
kunne ligesågodt være
æbler og Frederikssunds
vej en poppelallé mod et
paradis. Alle
kællingerne får
kun mere tøj på selvom
solen aldrig igen når
samme højder

Ældre Nyere Tekster Kommentarer Del