Den sorte svane

01.02.2021 | Gedehorn | Martin Birkmand

kommer du flyvende
på dit forkullede begrebs-
apparat som kongen af
husum og fortæller mig
hvad jeg skulle have gjort
for at øst- og vestvolden for
altid ville hænge sammen

Ældre Nyere Tekster Kommentarer Del