Bevar mig

28.04.2023 | Apr 2023 | Martin Birkmand

jeg er døds
ens levende spræl
kvast hænger
over peter bang
s vej st som et
bombetogt lille
dyr tror du er
general with a power
ful army facing
anything but a deity

Ældre Nyere Tekster Kommentarer Del