Flytteinstruktioner

[24.02.2020] [Nørderier/Teori]

Tabel over simple flytte/kopieringsinstruktioner.

Instruction Effect Description
.
MOV S,D D ← S Move
movb Move byte
movw Move word
movl Move double word
movq Move quad word
movabsq I,R R ← I Move absolute quad word

Ingen på engelsk da det stemmer overens med selve instruktionen.

Index Del