Operander

[24.02.2020] [Nørderier/Teori]

Tabel over operander. Tabellens værdier er på engelsk. Dette harmonerer vist bedst med datalogifaget i det hele taget.

Type Form Operandværdi Navn
.
Immediate $Imm Imm Immediate
Register ra R[ra] Register
Memory Imm M[Imm] Absolute
Memory (ra) M[R[ra]] Indirect
Memory Imm(rb) M[Imm + R[rb]] Base + displacement
Memory (rb,ri) M[R[rb] + R[ri]] Indexed
Memory Imm(rb,ri) M[Imm + R[rb] + R[ri]] Indexed
Memory (,ri,s) M[R[ri] ⋅ s] Scaled index
Memory Imm(,ri,s) M[Imm + R[ri] ⋅ s] Scaled index
Memory (rb,ri,s) M[R[rb] + R[ri] ⋅ s] Scaled index
Memory Imm(rb,ri,s) M[Imm + R[rb] + R[ri] ⋅ s] Scaled index

Immidiate er konstante værdier. Skalaren, s, skal enten være 1, 2, 4 eller 8.

Index Del